موسسه آموزش عالی آزاد و مرکز علمی کاربردی امیر کبیر

فرارسيدن مام محرم ايام سوگواری سرور آزادگان جهان امام حسين (ع) را تسليت می گوييم