اخبار و اعلانات

زمان انتخاب واحد ترم تابستان

تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

لازم به ذکر است بررسی درخواست‌های تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته برای دانشجویان ورودی تکمیل ظرفیت بهمن ...
ادامه >

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ٩۶-٩۵

برنامه امتحانات عملی پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ٩۶-٩۵ امتحانات عملی معماری امتحانات عملی مهندسی فنی امتحانات عملی کاردانی ...
ادامه >
n00008451-b

ساده‌ زیستی نه‌ فقط زیبا بلکه ضروری است

طی بخش عمده‌ای از تاریخ انسان، سادگی مقتصدانه نه گزینش نوعی از زندگی بلکه ضرورتی برای آن بود؛ و از سرِ همین ... ادامه >