بخشنامه درخواست انتقالی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

با توجه به عدم تشکیل کلاسها در مهر ماه ۹۷، دانشجویانی که برای مهر درس باقیمانده دارند باید طبق بخشنامه انتقالی زیر، در سامانه هم آوا جهت انتقالی با سایر مراکز علمی-کاربردی اقدام نمایند.

آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تلفن۹۱۲۴۵۹۵۲۲۹ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2024 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر