زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

۲۴ دی ۱۳۹۵

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

🔸دانشجویان مطابق با زمان اعلام شده در جدول ذیل ملزم به انتخاب واحد می باشند

📋برنامه درسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به شرح ذیل می باشد.

🔸دانشجویان هر رشته می بایست طبق جدول دروس زیر در روزهای مشخص شده انتخاب واحد نمایند.

برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) کاردانی فنی
برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) کاردانی مدیریت
برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) کارشناسی مدیریت
برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) گروه معماری
برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) مهندسی فنی
برنامه درسی نیمسال دوم(۹۵۲) گرافیک

جدول زمانبندی:

photo_2017-01-12_13-42-08

آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تلفن۹۱۲۴۵۹۵۲۲۹ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2024 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر