تقویم آموزشی

علمی کاربردی - آموزش

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۷/۲۰

حذف و اضافه

۹۶/۰۷/۰۶ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳

انتخاب واحد توسط دانشجویان

۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۳

امتحانات

۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۶/۱۰/۳۰

پایان کلاس‌ها

۱۴ دی ماه ۹۶

حذف اضطراری

۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۹۶

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۹۶/۱۲/۱۷

حذف و اضافه

۹۶/۱۱/۳۰ لغایت ۹۶/۱۲/۰۴

انتخاب واحد توسط دانشجویان

۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۹۶/۱۱/۱۹

امتحانات

۹۷/۰۳/۲۷ لغایت ۹۷/۰۴/۰۹

پایان کلاس‌ها

۲۴ خرداد ماه ۹۷

حذف اضطراری

۵ و ۶ خرداد ماه ۹۷

زمان انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی به تفکیک نیم‌سال ورود

حذف و اضافه

تاریخ انتخاب واحد

نیم‌سال ورود

۳۰ بهمن ۹۶

۱ اسفند ۹۶

۲ اسفند ۹۶

۳ اسفند ۹۶

۴ اسفند ۹۶

۷ لغایت ۹ بهمن ۹۶

۱۰ و ۱۱ بهمن ۹۶

۱۲ لغایت ۱۴ بهمن ۹۶

۱۵ لغایت ۱۷ بهمن ۹۶

۱۸ و ۱۹ بهمن ۹۶

۹۴-۹۵-۱ و ماقبل

۹۴-۹۵-۲

۹۵-۹۶-۱

۹۵-۹۶-۲

۹۶-۹۷-۱

آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۱۷
تلفن/دورنگار: ۳-۸۸۷۸۰۱۵۲ ۲۱ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2020 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر