اسامی حذفی امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۱ دی ۱۳۹۶

️لیست دانشجویان حذفی درس اصول و فنون مذاکره استاد ایزی:
اسما الدینی- سید امیرعلی بوریاباف – فهیمه عطاالهی – مهسانیازبال – مخیتار وارتین – فاطمه کلباسی – سمیرا گیسوی

لیست دانشجویان حذفی درس خدمات الکترونیک استاد ایزی:
هادی حکمتی – حسین دلالی زاد – سپهر نیری – محمد یزدیانی – مجتبی مزدیان کاشانی – سمانه گشانی

لیست دانشجویان حذفی درس مهارت و قوانین کسب و کار استاد ایزی:
دانیال نجفیان – سمانه گشانی – حسین دلالی زاد – پرهام فرهادی – نازیلا کاظمی️

لیست دانشجویان حذفی درس اصول و مبانی زنجیره ی تامین استاد ایزی:
سمانه گشانی – حسین دلالی زاد – میرزاحسین فان حاجی – محمد یزدیانی – آبکنار اسدنیا – پرهام فرهادی پور

️لیست دانشجویان حذفی دروس خرید و فروش الکترونیکی، طراحی و چیدمان فروشگاه ،فنون و فروش استاد بیات:
عرفان حاجی میرزا حسینی – جمال کنشلو – مجتبی مزدیان کاشانی – مینا شمسی

آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تلفن۹۱۲۴۵۹۵۲۲۹ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2022 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر