آموزش کارکنان دولت

دوره‌های تخصصی و مهارتی

اطلاعات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوره ها و یا برگزاری برای سازمان خود، با ما تماس بگیرید.

  • ظرف ۲۴ ساعت کاری به شما پاسخ می‌دهیم

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای کارکنان دولت

این موسسه با دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قادر به برگزاری رسمی دوره های فناوری اطلاعات برای تمامی کارکنان دولت میباشد. فهرست این دوره ها، به تفکیک مخاطبین، به شرح زیر است:

الف – مدیران ارشد

دولت الکترونیکی

مدت دوره: ۸ ساعت

سرفصل های آموزشی:

  • آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی
  • بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
  • تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی
  • آمادگی الکترونیکی
  • ذکر محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی
  • آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیکی
  • آشنایی با کاربردها، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

مدت دوره: ۱۰ ساعت

سرفصل های آموزشی:

  • معماری سازمانی
  • کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از