مرآتی

مدرس برنامه

شروع نام جزئیاتموقعیتقیمتوضعیت
۲۹ آبان ۱۳۹۶

تکنیک‌های چاپ

600,000 تومان این برنامه برگزار شده است
600,000 توماناین برنامه برگزار شده است
۲ آذر ۱۳۹۶

تکنیک‌های عکاسی

600,000 تومان این برنامه برگزار شده است
600,000 توماناین برنامه برگزار شده است
آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۱۷
تلفن/دورنگار: ۳-۸۸۷۸۰۱۵۲ ۲۱ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2019 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر