شهریه

علمی کاربردی - پذیرش و مالی

دوره های کاردانی

شهریه دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دوره های کارشناسی

شهریه دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) سال تحصیلی ۹۵-۹۴

نکات مهم

  • حق نظارت دانشگاه ۱۵٪ از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول بالا میباشد.
  • شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا میشود.
  • شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمیشود و در صورتی که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیشود.
  • شهریه کلیه دوره ها در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان ۱.۵ (یک و نیم) برابر شهریه دوره های مشابه در مراکز علمی ـ کاربردی سایر مناطق کشور میباشد.
  • تبصره: این ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمیشود.
  • ٪۸۵ از کل شهریه (ثابت و متغیر) هر دانشجو مطابق مندرجات جداول بالا به حساب مرکز و ۱۵٪ باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه واریز میگردد.
آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۱۷
تلفن/دورنگار: ۳-۸۸۷۸۰۱۵۲ ۲۱ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2020 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر