آموزش‌های عالی و مهارتی

خدمات

آموزش های مهارتی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی سرمایه انسانی است. از سویی با توجه به تعاریف و ابعاد چند سویه فقر و فقرزدایی و مفاهیم متفاوت که از فقر و فقرزدایی استنباط می شود، اگر آموزش های مهارتی در تمامی سطوح و لایه های جامعه نهادینه گردد، فقر و بیکاری تقلیل پیدا خواهند کرد و مردم در شرایط رو به رشدی به زندگی خواهند پرداخت. بنابراین ارتباط بین خروجی های آموزش های مهارتی با فقر و بیکاری که پایه آسیب های مترتب اجتماعی است، یک ارتباط معکوس خواهدبود، چرا که حضور و پیدایش مهارت ها منجر به دو مقوله شغلی و تولید بیشتر می گردد. بنابراین به نظر می رسد که ضرورت دارد استراتژی کشور برای فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی، توجه بیشتر به آموزش های مهارتی باشد. در نگاه دیگر در توسعه پایدار نگاهی ماندگار به پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرائی فقرزدایی می شود که این سرمایه اجتماعی، کارمند و کارگر ماهری است که خروجی آموزش های مهارتی است. اهداف این استراتژی فارغ از رویکرد کلاسیک و آموزش های صرف نظری در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین آموزش های مهارتی و بازار کار باشد.

در این رابطه موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر با داشتن تجربه ای بیش از ۱۵ سال در عرصه آموزش و بویژه آموزش های ماعرتی و کاربردی رویکرد جدیدی در توسعه انواع آموزش های مهارتی را در برنامه آموزشی خود تدارک دیده است تا در کنار آموزش های رسمی، در توانمندسازی کارکنان در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات، هنر و معماری نقش موثری ایفا نماید.

آیا به دنبال آموزش سازمانی هستید؟
ما در توانمندسازی مدیران و کارکنان به شما کمک می‌کنیم.
ما را دنبال کنید
تلفن۹۱۲۴۵۹۵۲۲۹ ۹۸+
موسسه امیرکبیر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر می باشد. شماره ثبت: ۱۳۸۸۸.
2024 - ۲۰۰۲ © امیرکبیر